Kurashiki Hanpu Keihan Tote Bag L, Navy

Kurashiki Hanpu


$230.00 $460.00
Kurashiki Hanpu Keihan Tote Bag L, Navy

袋子來自倉敷帆布的基帆系列,採用來自岡山,以傳統編織機製造的帆布。袋子剪裁類似於我們日常見到的紙袋,內部及外部,分別加了兩個和一個小物隔,設計取向偏實用。底部也有一張以帆布製作的袋卡,保持袋子不易變形。

Sizing (in cm):

Height 32.5
Width 29
Depth 14